Конгресен туризъм

За 20 - десет годишното си съществуване Устрем 97 се формира като професионален организатор на конгреси , конференции, спортни събития, тийм билдинги .С много хъс и творческо дръзновение екипът на Устрем 97 превърна  провеждането на редица събития във форуми на високо ниво - І Конгрес на нотариусите в България , ХІІІ Конгрес на рентгенолозите и радиолозите в България , Конференция на ЮНЕСКО , Конференции на НАТО  , Конференция за правата на човека , Световни , Европейски, Държавни  първенства на различни спортове и много други .
Провеждайки многобройни събития , които останаха в историята на различни браншове, спортове , културни институции, Устрем 97 се превърна в желан партньор за съвместна работа .
При провеждане на форуми ние се ангажираме със следните дейности : 
- маркетинг относно подходящите места за провеждане на съответното събитие ,зали, спортни съоръжения , цени , възможности за провеждане , съгласно характера на събитието и други 
- изготвяне на предложение , съдържащо място, предимства и недостатъци, цени , срокове и т.н.
- след сключване на договор :
 • короспонденция с участниците в събитието 
 • изготвяне графици за пристигане , настаняване в хотели , хранене, ползване на зали със съответното оборудване и всичко необходимо за протичане на събитието .
 • при пристигане - посрещане на летище, гара, автогара 
 • трансфери до хотели, зали , спортни съоръжения и т.н. 
 • организация на регистрационни бюра в хотелите - съдействат за бързото настаняване и ориентация на гостите , както и за връчване на материалите на събитието , разплащане / ако има такова на място / и т. н.
 • Организация на хранене
 • Осигуряване кетеринг по места при необходимост 
 • Организация на зали , спортни зали, терени за провеждане на ролеви игри с цялата необходима техника и подробности за това
 • Организация на регистрационни бюра в хотели, зали, спортни съоръжения и други.
 • Осигуряване на лектори , треньори  и други  за ролеви игри и въопще според целите на събитието 
 • Организация на рафтинг, пейнбол и т н. според целите и изискванията на събитието .
 • Организация на допълнителни екскурзии и активности за ВИП 
 • Изработка на рекламни материали за събитието с брандиране на лого , рекламен надпис и т.н. съгласно изискванията на клиента 
 • Изработка на конфорентни пакети - папки, бележници, химикали, моливи и т.н.  с брандиране според желанията и целите на събитието .
 • Изработка на рекламни , указателни и всякакви други табели
 • Изработка на плакати, винили и т.н. необходими за промотиране на събитието , както и съдействие за разпространението им . 
 • Съдействие за цялостната организация и провеждане на събитието


 
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН